Preventieve controlerondes, interventie na alarm, snelle reactie 24/7. Onze mobiele bewakingspartrouilles zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van preventieve controlerondes en reactieve controles na een alarmmelding. Vorig jaar hebben we meer dan 60.000 interventies uitgevoerd.

Beste responstijden van België

We hebben 120 patrouillevoertuigen op de weg, dag en nacht, om over uw pand of bedrijfssite te waken.

Enerzijds voeren onze mobiele bewakingsagenten preventieve controlerondes uit (perimetercontrole, buitenronde, sluitingsronde, enz.) om te controleren of alles in orde is en om eventuele onregelmatigheden op te sporen. In overleg met onze experts bepaalt u de frequentie, de duur en de controlepunten van de preventieve rondes.

Anderzijds zijn ze bij een alarmsignaal zo snel mogelijk ter plaatse om de oorzaak van het alarm te controleren. Indien nodig ondernemen zij in nauwe samenwerking met de orde- of hulpdiensten de nodige acties om uw terrein of gebouw te beveiligen.

Heeft u te maken met een noodsituatie? Is er een alarm afgegaan? Is uw bewakingscamera niet in orde? Onze meldkamer, het SOC (Securitas Operating Center), stuurt onmiddellijk de dichtstbijzijnde mobiele patrouille ter plaatse om een binnen- en buitencontroleronde uit te voeren.

Onze klanten aan het woord

ATL Renting

Inter-Beton

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Privacybeleid(Vereist)
Nieuwsbrief